13 listopada 2017

Bieżąca obsługa przedsiębiorców

Bieżąca obsługa przedsiębiorców

[rd_line color=”#0ff0ff” alt_color=”#ebacfd” width=”100″ margin_bottom=”19″]

Na co dzień Kancelaria wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu swoich działalności. Nasze wsparcie obejmuje wszystkie aspekty potrzebne, aby zapewnić kompleksowe wsparcie prawne.

Sposób rozliczeń za świadczone usługi dostosowany jest do potrzeb Klienta. Wynagrodzenie ustalane jest według stawki godzinowej lub jako ryczałt za wykonaną usługę. W przypadku stawek godzinowych liczony jest czas pracy prawnika poświęcony Klientowi, który informowany jest o liczbie godzin przeznaczonych jego sprawom z przedstawieniem harmonogramu podjętych czynności. Natomiast stawka ryczałtowa ustalana jest na podstawie wstępnej oceny sprawy i przekazanych przez Klienta dokumentów i informacji. W przypadku zastępstwa procesowego minimalne stawki wynagrodzenia za świadczoną pomoc określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

W oparciu o doświadczenia współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami przygotowaliśmy ofertę stałej obsługi prawnej w ramach abonamentów. Jest to forma współpracy, która łączy możliwość zapewnienia usług prawnych z jasnymi i przejrzystymi zasadami współpracy oraz rozsądnymi kosztami.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady współpracy dotyczące obsługi w ramach abonamentów:

Usługa Abonament 349 zł Abonament 499 zł Abonament 899 zł Abonament 1999 zł
Telefoniczne konsultacje prawne 4 godzin w miesiącu 6 godzin w miesiącu 12 godzin w miesiącu 30 godzin w miesiącu
Obsługa prawna (projekty umów, pism, opinie prawne) 3 roboczogodziny w miesiącu 5 roboczogodzin w miesiącu 10 roboczogodzin w miesiącu 25 roboczogodzin w miesiącu
Przyjęcia sprawy do windykacji bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Prowizja za skuteczną windykację 15% 12% 7% brak prowizji
Certyfikat w wersji papierowej za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą w cenie w cenie
Pieczęć windykacyjna/prewencyjna za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą w cenie w cenie
Dostęp do panelu Help Desk za dodatkową opłatą w cenie w cenie w cenie
Zniżka na pozostałe usługi Kancelarii Brak zniżki 10% 20% 30%

System OnLine wsparcia prawnego to innowacja na rynku usług prawnych. Pozwala na poprawienie infrastruktury przepływu informacji między Kancelarią a Klientem. Po podpisaniu umowy Klient otrzymuje swój unikalny login i hasło za pomocą, którego uzyskuje dostęp do panelu.Znacznie przyśpieszamy komunikację z klientem dzięki indywidualnemu panelowi Help Desk każdego klienta.

Za pomocą panelu Klient ma możliwość m.in.:
1. Śledzenia statusu sprawy;
2. Zlecania spraw do realizacji;
3. Przesyłania i otrzymywania dokumentów;
4. Komunikowania się z centralą naszej kancelarii za pomocą specjalnego numeru telefonu;
5. Szeregowania i systematyzowania spraw OnLine;
6. Dostępu do naszej Kancelarii z każdego miejsca na Świecie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

[button type=”rd_stroke_bt” size=”mediumlarge_rd_bt” t_color=”#ffffff” b_color=”rgba(255,255,255,0.01)” t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#4285f4″ radius=”3″ url=”http://kpcg.eu/kontakt/” position=”ta_right”]KONTAKT[/button]